Conference

 

Young and Rebellious. Boundaries of Idealism

 

op maandagmiddag 18 juni 2007

in het Auditorium van de Vrije Universiteit

 

 

Presentaties

 

Informatie

Registratie

Sprekers

Routebeschrijving

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locatie: Auditorium, Hoofdgebouw Vrije Universiteit,

De Boelelaan 1105,

Amsterdam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor informatie kunt u mailen naar:

info@ack.vu.nl

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTIE

 

Radicalisering onder jongeren vraagt vandaag de dag om aandacht. Dat is opvallend, want het is geen nieuw verschijnsel. Radicalisering is een proces waarin zowel de persoon, de samenleving als de internationale politiek een rol spelen, en uiteindelijk kan leiden tot politiek activisme of zelfs terrorisme. Wat drijft jongeren nu om fanatiek, radicaal of zelfs militant hun idealen na te streven?
In verschillende steden, zoals Amsterdam, worden radicaliseringsambtenaren of interventieteams aangesteld om radicalisering onder jongeren te signaleren en vervolgens aan te pakken. Maar, radicalisering vraagt niet alleen om een repressieve of preventieve aanpak vanuit de overheid.

Het Amsterdams Centrum voor Kinderstudies (ACK) wil – in samenwerking met VU Podium – deze processen van idealisme naar politiek activisme en rebellie vanuit verschillende perspectieven belichten. Welke achtergronden hebben er meegespeeld dat voor sommige idealistische jonge mensen verzet plegen tot een morele plicht werd? En zijn hierbij historische en internationale vergelijkingen te trekken? Speelt opvoeding daarbij een rol van betekenis? Kortom: vraagstukken en processen waarin de grenzen van idealisme worden verkend.

 

 

Programma

12.30-13.00:

Registratie en koffie

 

13.00-13.15:

Opening en State-of-the-Art door debatvoorzitter

James Kennedy (hoogleraar Contemporaine geschiedenis, Vrije Universiteit Amsterdam)

 

13.15-13.45:

Are terrorists nice people?

Bob de Graaff (hoogleraar terrorisme en terrorismebestrijding, Universiteit Leiden)

 

13.45-14.15:

How can educators prevent idealism of youngsters running astray?

Doret de Ruyter (hoogleraar Theoretische en Historische Pedagogiek, Vrije Universiteit Amsterdam)

 

14.15-14.45:

Radicalisation as a resistance strategy for a new generation

Sadik Harchaoui (directeur Forum, Instituut voor multiculturele ontwikkeling)

 

14.45-15.00:

Thee

 

15.00-16.00:

“Exhaust the Little Moment: The Duty to Rebel”

Bernardine Dohrn (activist, academic and child advocate, is Director of the Children and Family Justice Center and Clinical Associate Professor of the Northwestern University School Law, Bluhm Legal Clinic)

 

16.00-17.00:

Debat o.l.v. James Kennedy

 

17.00:

Borrel

 

De voertaal is Engels

 
 
 

© Copyright ACK, gewijzigd op 04 juli 2007
 Designed by Regina