Het ACK heeft sinds januari 2009 geen activiteiten meer ontplooid vanwege het beeindigen van de universitaire subsidies. Wel zal voorlopig de website www.ack.vu.nl blijven bestaan om eventuele presentaties e.d. nog te kunnen bekijken.

Het Amsterdams Centrum voor Kinderstudies (ACK) is een instituut voor interdisciplinair onderzoek waarin wordt samengewerkt door drie faculteiten van de Vrije Universiteit, te weten de Faculteit der Psychologie en Pedagogiek, de faculteit der Rechtsgeleerdheid en de Faculteit der Geneeskunde. Het is opgericht op 1 januari 2002.

 

 

 

 

 


 

 

verschenen op 7 december 2009

 

De Wet op de jeugdzorg in de dagelijkse praktijk

 

 

Onder redactie van: dr. Dorien Graas, mr. Ton Liefaard, prof.dr. Carlo Schuengel, prof.dr. Wim Slot en prof.dr. Hedy Stegge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google  

 

 

 

 

 

 

 

meer....

 
 

 

SYMPOSIUM

'Bescherming voorbij'

 

Zie hier voor de lezingen gehouden op het minisymposium Jubileum bijzondere leerstoel Pro Juventute (13 september)

 


Misdadigers van morgen

Misdadigers van morgen

Congres | 15 september 2010 | 't Spant te Bussum

 

Een derde van de 10- en 11-jarige kinderen maakt zich weleens schuldig aan wangedrag of erger. Uit deze groep ontstaat later de veel kleinere harde kern van ernstige en gewelddadige misdadigers. Wat zijn de oorzaken en waarom wordt het ene kind een misdadiger en het andere niet? Wat is de rol van het gezin, politie, justitie en school? En bestaan er werkzame interventies en vormen van preventie?

Deze vragen komen aan bod tijdens het congres Misdadigers van Morgen op 15 september a.s. in het Spant te Bussum.

De dag staat onder deskundige leiding van Prof.dr. Peter van der Laan, NSCR. Prof.dr. Rolf Loeber, Universiteit van Pittsburgh, Pennsylvania zet voor u uiteen welke preventie en interventie programma’s nut hebben om te voorkomen dat jongens van vandaag misdadigers van morgen worden. Mr.drs. Lieke van Domburgh, onderzoeker VUmc, Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie, vertelt u over de risico- en beschermende factoren voor het al dan niet ontwikkelen van een verdere criminele carrière van kinderen die onder de twaalf jaar voor het eerst met politie in aanraking zijn gekomen. Agnes Derksen, projectleider MOgroep Jeugdzorg, vertelt over kansen bij lokale samenwerking voor 12 –min delictplegers.

Verder heeft u keuze uit acht deelthema’s; bijvoorbeeld ProKid: classificatie van kinderen met politiecontacten of Getuigenverhoor van kinderen door de politie.

Doe kennis op, denk mee over de oplossingen en interventies op het ontwikkelingsverloop van deze twaalf minners en schrijf u vandaag nog in.


Ga voor meer informatie naar
www.crimicongres.nl

Bestel ook het boek Misdadigers van Morgen en betaal € 325,- excl. BTW voor congresdeelname en het boek.

 

Dat delinquent gedrag van jonge kinderen een voorbode kan zijn van een criminele loopbaan, vindt steeds meer wetenschappelijke erkenning. Toch richten de meeste interventies zich op adolescenten. Misdadigers van morgen? biedt een systematisch overzicht van recent criminologisch onderzoek naar jeugddelinquentie. Hoe ontwikkelt delinquent gedrag zich? Zijn er in deze ontwikkeling beschermende en risicofactoren aan te wijzen? En wat zijn de effecten van interventies op het ontwikkelingsverloop?

 

De auteurs – gerenommeerde onderzoekers op het terrein van jeugd - criminaliteit – presenteren opmerkelijke onderzoeksbevindingen en gaan in op de vraag wat deze betekenen voor beleid, zorg en preventie. Zo pleiten zij er voor om screening en interventie (ook) te richten op kinderen onder de twaalf jaar.

 

Misdadigers van morgen? is een toegankelijk handboek, dat niet alleen voor onderzoekers en beleidsmakers in de jeugdzorg en jeugdbeleid van belang is, maar ook handelingsperspectieven biedt aan (ortho)pedagogische professionals en hbo-studenten die een opleiding in deze werkvelden volgen.

 

Rolf Loeber, N. Wim Slot, Peter H. van der Laan & Machteld Hoeve (red.)
SWP Nederlandse bewerking door Maurice van Lieshout en Dorien Graas.

 

 


Archief

Symposia/Oraties/Promoties/lezingen

 

Debatreeks Morele Dilemma’s van Jeugdzorgwerkers

Het CEG, ACK en VUPodium organiseerden een reeks bijeenkomsten op 11 november, 9 december 2008, 13 januari en 10 februari. 2009.

Zie hier voor de presentaties

Persbericht 11 november 2008

 


 

 OVERIG

 

REEDS VERSCHENEN:

 

 

door Jos Kole & Doret de Ruyter

Klik hier voor meer informatie
 

 
 
  webanalytics 

   

© Copyright ACK, gewijzigd op 05 oktober 2010
Designed by Regina